Thursday, April 17, 2008

Momskrav på TG?

Som mange sikkert har fått med seg, så blir det fra neste år av krevd moms fra The gathering, eller TG som det også populært blir kalt. Det var enorme demonstrasjoner i Hamar by (om lag 2000 kvisete nerder stilte opp i demonstrasjonen, alle fordi de ikke vil betale moms, og de vil ha TG til neste år.) Og staten kommer til å kreve inn omlag 2 millioner kroner.

Personlig er jeg for skatt og avgifter. Jeg syns vi skal kunne gi penger til et samfunn hvor alle kan leve, og jo mer avgifter jo mindre forskjell mellom rikdom og fattigdom blir det i Norge. Men jeg spør meg selv, hvorfor skal absolutt TG slippe unna med moms? Kultur generelt skal slippe unna med moms når det er kultur, men hva definerer man som kultur? Vi får 0 støtte fra staten for å gi penger til dataspill, dataspill er underholdning, og er ikke det kultur? Hvorfor er ikke stripping kultur? Hvor ligger definisjonen?

Jeg personlig gikk aldri i det demotoget. Jeg var usikker. Skal TG betale moms eller ei? Hvis det ikke blir moms, blir det TG, blir det moms, blir det ikke TG til neste år, så hva skulle jeg gjøre? Handle utifra hva som profitterer meg, eller handle ut fra det som er moralsk og etisk riktig? Jeg valgte det siste, rett og slett fordi jeg syns at alle skal betale skatt, så lenge det ikke er kultur. Staten regnet ikke TG som kultur, og derfor ser jeg ikke på det som kultur. Men jeg har fortsatt tenkt på dette i ettertid og spurt meg selv om jeg skulle være med eller ei. Kanskje TG er kultur? Det bringer på enormt mange arrangementer, det er stands og show og underholdning hele tiden, og det er masse frivillig arbeid bak det slik at vi nerder skulle ha det morro. Så, er det kultur?

1 comment:

Ingunn said...

En viktig diskusjon som det ikke finnes enkle svar på, slik du også påpeker. Men jeg personlig syns at TG er mer kultur enn stripping, som i beste fall er underholdning. TG er jo noe som samler masse folk om en felles aktivitet på linje med et idrettsarrangement f.eks.